CMS WEBMAN
Czym jest Webman
Ogólne informacje
Rozwój systemu Webman
Wyjaśnienie niektórych pojęć
Konto użytkownika
Kontakt
Pobranie skryptu
Historia zmian
Dodatkowe narzędzia
Forum
WSPARCIESzukasz hostingu?
Tutaj: 20% rabatu na hosting!


NEWSLETTER
Jeśli chcesz być informowany o nowościach związanych z systemem Webman - zapisz się na darmowy Newsletter.
BIEŻĄCA WERSJA
RWD: 6.6.6
(23.09.2018)

Klasyczna: 5.9.3
(30.11.2015)
TESTY
Wersja do testów

- klasyczna:
demo5.webman.pl/admin.php
Login: demo
Hasło: demo

- RWD:
demo6.webman.pl/admin.php
Login: demo
Hasło: demo

Polecamy


Przewodnik - ustawienia główne

W ustawieniach głównych znajdują się opcje globalne - dotyczące działania całego systemu zarówno od strony użytkownika strony jak i administratora.W ustawieniach są następujące opcje:
 • moduł domyślny
  Wybranie modułu domyślnego spowoduje jego otwarcie po wybraniu strony głównej serwisu. Przykładowo jeśli jako moduł domyślny damy nowosci, to wówczas wybranie strony głównej serwisu spowoduje wyświetlenie w jego centralnej części treści modułu nowości, czyli artykułów, w układzie zgodnym z jego konfiguracją.
 • stała kompozycja graficzna
  Stała kompozycja graficzna to ustawienie skórki dla strony. Poprzez oznaczenie stała wskazujemy, że będzie to kompozycja generowana z plików na serwerze, z katalogu templates, tu każdy z podkatalogów zawiera jedną kompozycje. Wybierając tutaj kompozycję modtheme wskazujemy, że szablon ma być generowany ze zmiennej kompozycji.
 • zmienna kompozycja graficzna
  Ustawienie zmiennej kompozycji umożliwia wykorzystanie z szablonu przygotowanego w module kompozycje. Utworzenie szablonu w tym module spowoduje pojawienie się go na liście zmiennych kompozycji. Żeby zmienna kompozycja była aktywna, jako stało należy wybrać szablon modtheme. Należy jednak zauważyć, że wybranie jednej ze zmiennych kompozycji spowoduje automatyczne przypisanie stałej kompozycji jako modtheme.
 • tytuł strony
  W tym polu należy wprowadzić tytuł strony. Taki tytuł pojawi się w belce przeglądarki, chyba że opcja tytułu będzie zdefiniowana w ustawieniach modułów. W ustawieniach modułów można definiować tytuły wyświetlane dla konkretnych modułów.
  Jako tytuł powinno się wpisać zwięzły opis treści nie zakończony kropką.
 • opis strony
  Opis strony jest to tekst, który zostaje wprowadzony do kodu tworzącego stronę a służy głownie do informowania robotów internetowych (które zbierają informacje dla wyszukiwarek) do przekazania tematyki strony. Opis, podobnie jak tytuł można również definiować dla każdego modułu osobno.
  Opisem strony może być krótka informacja na temat zawartości witryny zakończona kropką. Może to być kilka zdań.
 • słowa kluczowe
  Słowa kluczowe również służą do oznaczania tematyki witryny. Je również można konfigurować dla poszczególnych modułów.
  Przyjęło się, że wpisuje się tu frazy związane tematycznie i oddzielone między sobą przecinkami, nie zakończone kropką.
 • autor strony
  Ta definicja służy do oznaczenia autora strony.
 • e-mail administratora serwisu
  Tu należy wprowadzić adres administratora. Będzie on wykorzystywany przy komunikacji z użytkownikami, ten adres będzie widniał jako nadawca w mailach, które użytkownicy otrzymają przy rejestracji. Na ten adres będą przychodzić wiadomości wysyłane z wykorzystaniem formularza kontaktowego.
 • unikalny klucz strony
  Tu powinno się wprowadzić losowy, kilku znakowy ciąg, który służy w niektórych, wewnętrznych funkcjach serwisu. W celu zadbania o bezpieczeństwo systemu dobrze jest zmienić domyślny klucz.
 • raportowanie błędów
  Wykonywanie przez serwer skryptów PHP (w tym języku jest napisany system Webman), wiąże się czasem z pojawiającymi się błędami lub uwagami. W fazie testowej lub początkowej działania serwisu dobrze jest pracować przy opcji "pokazuj wszystkie błędy za wyjątkiem uwag" lub nawet w "trybie debugowania". Taka opcja może pokazać ewentualne błędy lub problemy, komunikaty mogą pojawiać się razem z ładowaniem strony obok zwykłych treści. W trakcie zwykłej pracy serwisu ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie tej opcji - "nie pokazuj żadnych błędów".
 • prawa dostępu do plików
  Ponieważ różne serwery mogą mieć różne prawa dostępu (zapisu i odczytu) do plików dlatego też tutaj jest możliwość ich modyfikacji. Domyślne prawa dla zapisu i odczytu dla plików to 0644.
 • prawa dostępu do katalogów
  Ta sama zasada obowiązuje również prawa dostępu do katalogów. Domyślne prawa dostępu do katalogów to 0755.
 • zabezpieczenie przed spamem
  Ta opcja powoduje włączenie wymagalności przepisania kodu z obrazka i wprowadzenie go do formularza przez użytkowników dodających własne treści. Wymaganie to zabezpiecza przed możliwością dodawania treści przez automaty.
 • obsługa banerów
  Domyślnie banery nie są wykorzystywane dlatego też ta opcja jest wyłączona i nie jest ładowany niepotrzebnie kod odpowiedzialny za obsługę banerów. Gdy jednak dodane zostaną banery, ta opcja powinna zostać włączona.
 • obsługa rozwijalnego menu
  Rozwijalne menu obsługiwane jest przez dodatkową bibliotekę javascript. Ta opcja powoduje ładowanie tej biblioteki.
 • zakres czasu użytkownika jako aktywnego
  System rejestruje aktywność zarejestrowanych użytkowników. Dany użytkownik jest traktowany jako aktywny do upłynięcia czasu zapisanego w tej opcji liczonego od ostatniej wykonanej przez tego użytkownika akcji.
 • korekta czasu serwera
  Opcja korekty czasu serwera pozwala korygować bieżący czas serwera bez jego fizycznej zmiany. Korekta czasu podana jest w sekundach.
 • formatowanie BBCode
  Włączenie tej opcji powoduje udostępnienie wszystkim użytkownikom lub tylko zarejestrowanym formularza z możliwością formatowania tekstu (w ograniczonym zakresie).
 • aktywne odnośniki dodawane przez użytkowników
  Opcja daje możliwość dodania aktywnych odnośników (adresów URL) przez użytkowników w niektórych modułach. Jej wyłączenie powoduje zwykłe wyświetlenie adresu w postaci nieaktywnego tekstu.
 • ilość kolumn w polach edycji tekstu
  Tu można ustawić szerokość pola, do którego użytkownicy wprowadzają treści.
 • ilość wierszy w polach edycji tekstu
  Ta liczba określa wysokość formularza, w którym użytkownicy dodają treści.
 • statystyki użytkowników
  Włączenie tej opcji powoduje rejestracje aktywności użytkowników: każda aktywność zarejestrowanego użytkownika jest rejestrowana. Statystyki można obejrzeć w module uzytkownicy.
 • maksymalna ilość wpisów w statystykach użytkownika
  Tu określamy maksymalną ilość wpisów w statystykach przypadającą na jednego użytkownika. Ograniczy to wielkość zajętej bazy danych.
 • ładuj dodatkową bibliotekę javascript (zakładki, slajdy, okno z obrazkiem)
  Do obsługi zakładek, slajdów czy też wyskakującego okienka z obrazkiem wymagana jest odpowiednia biblioteka javascrpt. Ta opcja powoduje załadowanie tej biblioteki.
 • maksymalna wysokość obrazków ładowanych przez użytkowników
  W celu ograniczenia wielości dodawanych przez użytkowników zdjęć należy tu zdefiniować ich maksymalną wysokość. Powyżej tej wielkości zdjęcie będzie skalowane do wartości maksymalnej.
 • maksymalna szerokość obrazków ładowanych przez użytkowników
  Podobnie jak w przypadku wysokości ta opcja powoduje ograniczenie szerokości dodanych przez użytkowników zdjęć.
 • maksymalna długość nazwy adresowej
  Większość dodawanych treści jak i kategorii generuje nazwy adresowe. Pobierane są one zwykle z tytułów, można je także wprowadzić ręcznie. Nazwy adresowe są użyte do generowania adresu internetowego prowadzącego do danych zasobów. Ta opcja umożliwia ograniczenie długości tej nazwy po to żeby ograniczyć długość samego adresu.
Opcje dotyczące panelu administracyjnego:
 • edytor WYSIWYG
  W panelu administracyjnym można włączyć edytor WYSYWIG, służący do dodawania formatowanego tekstu. Edytor zamienia taki formatowany tekst do postaci kodu html, dzięki temu administrator wprowadzający tekst nie musi znać kodowania html. Można wywołać edytor prosty z mniejszą ilością dostępnych funkcji oraz rozszerzony. Można też ten edytor wyłączyć i dodawać tekst w postaci kodu html.
 • kompozycja panelu administracyjnego
  Wybranie kompozycji, która ma być zastosowana w panelu administratora. Wybranie kompozycji modtheme daje w panelu zmienną kompozycję graficzną (taką jak jest ustawiona również dla użytkowników).
 • menu panelu administracyjnego
  W panelu administracyjnym możemy mieć menu w postaci tabeli (klasyczne) z odnośnikami do poszczególnych opcji bądź też górne, rozwijalne w dół menu (rozwijalne).
 • styl menu administracyjnego
  Poza zmianą rodzaju menu można też wybrać mniejsze odstępy między tabelkami menu w przypadku klasycznego menu lub też mniejszą ilość opcji dla menu rozwijalnego - styl zwężony. Dla stylu rozszerzonego mamy sytuację odwrotną.
 • ilość kolumn w polach edycji tekstu
  Podobnie jak dla formularzy od strony użytkownika także i formularze administratora również mogą mieć ustaloną szerokość.
 • ilość wierszy w polach edycji tekstu
  Tu ustala się wysokość formularzy do wpisywania tekstu przez administratora.
 • strzałki w głównym menu rozwijalnym
  W przypadku wyboru menu rozwijalnego tu możemy opcjonalnie ustalić czy mają pokazywać się strzałki w tym menu w przypadku gdy dana pozycja posiada jakieś opcje.
 • strzałki w podrzędnym menu rozwijalnym
  Tu ustawiamy strzałki dla menu rozwijalnego panelu administracyjnego w przypadku gdy menu podrzędne posiada opcje dodatkowe.
 • ilość treści prezentowana na jednej stronie
  Domyślnie ustawione jest pokazywanie 10 pozycji na stronie. Przykładowo w module nowości mamy pokazywanych 10 artykułów, jeśli jest ich więcej są dostępne kolejne strony. Jeśli chcemy żeby na jednej stronie było więcej treści tu można to zmienić.
Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman
Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii w celu świadczenia usług, wyświetlania reklam i zbierania statystyk. Korzystając z niej zgadzasz się na ich używanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Zamknij